Výstava je věnována událostem z března až dubna 1932 nazývaných dnes velká mostecká stávka. Ta je dodnes pokládána za největší stávku velké hospodářské krize na evropském kontinentu a za jedinou stávku tohoto období, ve které došlo ke smíru obou stran. Návštěvník se na výstavě seznámí nejen se samotnými událostmi, ale i s jejich historickým pozadím. Důležitý je i pohled reflektující tehdejší složitou sociální a ekonomickou situaci. Výstava je v prvé řadě zaměřena na edukační činnost, a z toho bude vycházet i rozsáhlost a odbornost textu, jehož součástí je i komiks věnovaný této historické události.

V rámci samostatného vzdělávacího programu se výstava zaměřuje hlavně na žáky vyššího stupně základních škol a studenty středních škol a gymnázií. Na jednotlivých panelech je vždy soubor několika otázek. Ty jsou rozděleny do několika částí podle náročnosti. První část je vhodná pro druhé stupně ZŠ a nižší ročníky SŠ. Druhá pro vyšší ročníky SŠ a gymnázia. Poslední, třetí část, je vyhrazena pouze pro předem objednané skupinky do 8 osob. Připravena je hlavně pro zájmové historické či vlastivědné kroužky či historické semináře. Její součástí je i program virtuální reality, která návštěvníky přenese na Mostecko 30. let 20. století. Ukáže obtížnost práce v hnědouhelném dole či představí chudou hornickou domácnost.

Objednávky edukačních vzdělávacích programů pro školy na e-mailu: kubelkova.o@omgm.cz.

Autor výstavy: Jiří Šlajsna. Autorka komiksu: Katrin Buttigová. Kurátor výstavy: Jiří Šlajsna. Virtuální realita: Martin Špoula. Fotografie: archiv OMGM. Grafické řešení: Jitka Klímová.

Jitka Klímová - Oblastní muzeum a galerie v Mostě