Se studií revitalizace hřbitova, kterou se svým týmem vypracoval architekt Vít Pešina, se na červnovém zasedání seznámili obrničtí zastupitelé.

Terénní úpravy se zaměří na hroby, kamennou zeď i dlažbu. „Studie počítá se vznikem lapidária, kde bude umístěno zhruba 50 původních náhrobků a pomníků, jakož i dalších artefaktů hřbitova. Na cesty se použije záměrně původní hrubý kámen. Budou tak nerovné, což má podle autorů studie symbolizovat křivolaké cesty života,“ upřesnil starosta Obrnic Stanislav Zaspal.

Rozsáhlé stavební úpravy čekají také funkční hřbitov pod vrchem Zlatník. Zahrnují celkovou obnovu lokality od vstupu přes provozní prostory po rozptylovou loučku, a to včetně výstavby kolumbária, kašny, pavilonu, vybudování nových hrobových míst či výsadbu dalších stromů.

Obec získala bezúplatně od státu i pozemky v blízkosti funkčního hřbitova, které slouží jako příjezdová cesta k areálu či parkoviště pro odstavená vozidla. Vlastnictví pozemků zjednoduší podle starosty administrativní úkony potřebné k zahájení stavebních prací na tomto hřbitově. (fou)