Mezibořští opět tuto možnost využili na maximum. Na sběrové sobotě se podílelo 23 zaměstnanců, odvezlo se 23 t směsného odpadu,  11,82 t dřeva a 0,58 t šrotu.

Kateřina Lipertová - tajemnice MěÚ Meziboří