Pomocí moderních prostředků, o jejichž koupi rozhodla na posledním jednání rada města, se zpočátku soustředí na budovy města, především na všechny objekty městského úřadu, zámek Valdštejnů, ubytovnu UNO v Dolíku, Nízkoprahové centrum Jaklík v Janově a detašované pracoviště městské policie v Janově. Dezinfikovat se také budou prostory škol a školek, dětská hřiště, zastávky MHD a další místa s velkou frekvencí obyvatel města.

Město Litvínov