Mluvilo se hlavně o bratrech Františku a Václavovi Markových, což bylo umožněno hlavně tím, že mi paní Helena Šimková laskavě zapůjčila album fotek jejího dědy - legionáře Fr. Marka. Děkuji paní Kocsisové, která mi poskytla fota a detaily z historie jejího dědy - Fr. Bárty, který též prodělal sibiřskou anabázi a putování legionářů kolem světa při cestě zpět do vlasti.

Paní Šilerová poskytla autentické zápisky jejího dědy – legionáře, škoda, že tento nebyl obyvatel Litvínova. Všem velice děkuji !

Přednáška se přítomným (dle jejich slov) velmi líbila a je jen velká škoda, že jsme byli nuceni podle vládního nařízení omezit počet účastníků na 10, což zamezilo i tomu pozvat zájemce z řad veřejnosti. Je mi to velice líto, ale snad v budoucnu okolnosti dovolí přednášku opakovat i pro více zájemců.

Josef Bartoníček