Vlastně ani žáci neví, co čtou a převyprávět text jak z knihy, tak z odborného článku, dělá valné části potíže. Děti a středoškoláci se zcela upnuli k chytrým telefonům, tabletům a počítačům.

Je to věčná škoda. Klesá vzdělanost. Proti těmto jevům se postavila Vyšší odborná škola ekonomická, sociální, zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola v Mostě. Hledá zajímavé aktivity, jak se ke knihám vrátit, jak je posunout do popředí zájmu nejen dětem, žákům, ale i dospělým.

Nezapomenutelná se stala pro účastníky celostátní soutěže Pedagogické poemy v roce 2018 jízda nazvaná Industriální tramvaj. Ve večerních hodinách směřovala tramvaj z Mostu do Litvínova a jízdu využil mostecký rodák, spisovatel Pavel Brycze, k autorskému čtení. Četl ukázky ze svých knih Mé ztracené město a Tátologie.

Škola, která sídlí ve dvou budovách, se může pochlubit dokonce dvěma vlastními knihovnami. V obou pracují referentky knihovny. Například v knihovně na střední zdravotnické škole máme 7 168 knih. Ve fondu je jak beletrie, tak i odborná literatura. Zvláště odborné tituly pomáhají žákům 4. ročníků oborů Zdravotnické lyceum, Ekonomické lyceum a Pedagogické lyceum ke zpracování jejich závěrečných maturitních prací. Studenti vyšší odborné školy si svoji absolventskou práci nedovedou představit bez informací z odborné knihovny.

V loňském roce v rámci soutěže „100 let společného stravování“ byla uskutečněna sbírka a následná výstava kuchařských knih. Nadšení bylo veliké. Shromáždili jsme knihy po babičkách, prababičkách, různých nakladatelstvích a dokonce jsme dostali k zapůjčení první Domácí kuchařku Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1826.

Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v rámci předmětu dramatická výchova si připravují každý rok předčítání pohádek pro děti v mateřských školkách. Čtení se uskutečnilo v rámci našeho loňského projektu „Rok 2019 – rok knihoven“, ale i v rámci každoroční akce v Mostě – čtenářské dílny.

Pozadu nezůstali ani žáci oboru Sociální činnost, kteří navštěvují seniory v domovech důchodců jak v Mostě, tak v Litvínově a předčítají klientům na přání. Vyučující odborné praxe Bc. Meinlschmidtová nás informovala o tom, že senioři mají zájem jak o pohádky, tak detektivky, ale i o povídky Šimka a Grossmanna.

Vyučující českého jazyka soustavně spolupracují s Městskou knihovnou v Mostě. Žáci navštěvují jednotlivá oddělení. Knihovna pro žáky naší školy v tomto školním roce uspořádá vzdělávací akci „Den v knihovně“.

Vyučující českého jazyka Mgr. Singer se nechal inspirovat osvědčenou akcí knihobudek, které jsou na nádražích, v parcích či na poliklinikách a navrhl umístit do škol podobnou knihobudku pod názvem „knihotoč“. Zde je možné si knihu zapůjčit nebo odložené, přečtené knihy zase vložit. Máme radost, že se nám práce s knihou daří a že přicházejí nové a nové nápady.

Soňa Valušková, zástupkyně ředitelky školy pro SOŠ, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most