Za účasti Přátel  4. obrněné divize Prácheňska  a členů Muzea československého opevnění 1936 – 2938 Na Kočičáku byla u pomníku po pokládce květin slavnostně odhalena pamětní deska k této události.

Jiří Mooz – starosta obce Brandov