Právnické a podnikající fyzické osoby nemohou odkládat odpad ze své podnikatelské činnosti do kontejnerů na směsný komunální odpad a dalších nádob určených pro tříděný odpad ve městě.

Zároveň je nepřípustné, aby využívaly služeb sběrného dvora. Právnická a podnikající fyzická osoba si musí samostatně zařídit smluvní vztah s poskytovatelem služeb, které spočívají v nakládání s odpady, aby splnila podmínky zákona o odpadech.

Právnické a podnikající fyzické osoby, pokud využijí výše uvedeného systému bez písemné smlouvy, nebo nemají zajištěno využití a odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech, se dopustí přestupku, za který je možné uložit pokutu až do výše 300 000 korun.

Město Meziboří