Spojení je jedinečné i díky možnosti ověřit nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi, po čemž školy a průmyslové podniky volají již řadu let. Nyní se dalším partnerem Univerzitního centra stává Fakulta strojní ČVUT v Praze, která plánuje zařadit do výuky v Litvínově dva až tři předměty. Rozšířením Univerzitního centra Unipetrol navyšuje vysokoškolské studijní příležitosti v Ústeckém kraji, a pomáhá tak k budování atraktivity a konkurenceschopnosti tohoto kraje.

 

Nový název bude Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol. Všechny tři strany se na tom dohodly při podpisu memoranda o vzájemné spolupráci. Univerzitní centrum sídlí v Chemparku a významným způsobem spolupracuje s Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem (UniCRE), které studentům nabízí řadu možností, jak se zapojit do reálných projektů. Na třech bakalářských a jednom navazujícím programu studuje 35 vysokoškoláků. Chempark v Záluží u Litvínova je největším výrobním závodem skupiny Unipetrol a pracuje v něm 2,5 tisíce lidí.

„Jsme potěšeni, že základ našeho vývoje dostává další rozměr v podobě vzájemné spolupráce Univerzitního centra v našem areálu i s FS ČVUT. Společně tímto činíme další krok na cestě českého průmyslu k intenzivnějšímu propojení teorie a praxe. Současně rozšířením studijních příležitostí na Ústecku přispějeme ke zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti tohoto kraje v rámci České republiky,“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Unipetrol.

„Fakulta strojní ČVUT v Praze se dlouhodobě v rámci svých kompetencí cítí spoluodpovědná za konkurenceschopnost průmyslu, a tím i ekonomiky České republiky na globálních trzích. Naším přínosem je připravit dostatek vhodně připravených absolventů, nabídnout znalosti s inovačním potenciálem pro průmysl a aktivně budovat ekosystémy spolupráce s průmyslovými partnery,“ uvádí děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze Michael Valášek a dodává: „Podepisované memorandum je výrazem tohoto postoje ČVUT, které jde za rámec chování běžných univerzit. Rozšiřované Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol je vlastně ekosystém, kde role strojní fakulty je přispět k převedení poznatků kolegů z VŠCHT do zařízení v průmyslovém měřítku v Unipetrolu, našem společném průmyslovém partnerovi. Působnost tohoto Univerzitního centra je samozřejmě širší a bude působit na celý segment i celý region.“

 „Vzdělávání je základním předpokladem pro budoucí zvyšování životní úrovně každého národa. Je nezbytné vychovávat nové odborníky a manažery, kteří naváží na úsilí současných i minulých generací. Jako významný zaměstnavatel, jedna z největších firem v Česku a součást kritické infrastruktury této země si uvědomujeme svou zodpovědnost a investujeme do podpory a propagace vzdělávání na všech úrovních. Za pět let fungování Univerzitního centra úspěšně absolvovalo již 112 studentů. Jsem velice rád, že toto číslo se díky nové etapě, kterou právě otevíráme, znásobí,“ vysvětluje Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol, absolvent VŠCHT, vědec a vysokoškolský pedagog v jedné osobě. 

„Univerzitní centrum Litvínov umožňuje vysokoškolské vzdělávání s individuálním přístupem ke studentům, jak je dobrou tradicí celé VŠCHT, v mimořádně úzkém kontaktu s průmyslovou praxí chemické firmy Unipetrol a výzkumně zaměřeným centrem UniCRE. Cílem VŠCHT je dále rozvíjet své působení v Univerzitním centru Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol  s ohledem na požadavky moderních průmyslových firem působících v regionu, aby centrum bylo atraktivní pro zájemce o vysokoškolské studium a poskytlo jim vzdělání s perspektivním uplatněním. Jsem potěšen, že nově stvrzená spolupráce s FS ČVUT umožní jak širší nabídku předmětů pro studenty, tak i rozvoj společných výzkumných aktivit, které k vysokoškolskému prostředí nedílně přísluší. K prospěchu všech zúčastněných subjektů budeme spolupracovat při podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů tuzemských i zahraničních, včetně programových výzev Evropské unie. Jako rodák z nedalekých Loun jsem rád, že rozšířená spolupráce Univerzitního centra podpoří příležitosti kvalitního vzdělávání i špičkového aplikovaného výzkumu v krásném, byť historicky těžce zkoušeném Ústeckém kraji,“ připomíná Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha.

Pavel Kaidl - mluvčí skupiny Unipetrol