Tohoto cíle chce Unipetrol dosáhnout pomocí nově spuštěné platformy nazvané „komUNIta“. Zaměstnanci ji mohou využít k předkládání a realizaci svých návrhů. V roce 2020 jim na to společnost poskytla prostřednictvím projektu jeden milion Kč.

Unipetrol klade důraz na udržitelnost a firemní sociální odpovědnost (CSR). Na základě nedávno přijaté strategie v této oblasti chce zvýšit aktivity na podporou místních komunit. Příkladem může být aktuální projekt Unipetrol lidem, ve kterém společnost přispívá na realizaci dvou obecně prospěšných projektů, které si lidé v Litvínově a Mostu sami vybrali hlasováním.

 „Nasloucháme zaměstnancům a chceme jim umožnit více se zapojit do života v bezprostředním okolí a zlepšovat svět. Dobře víme, že řada z nich se do dobročinných aktivit ochotně zapojuje. Prostřednictvím komUNIty mohou podpořit třeba zájmové kroužky dětí, sportovní turnaje místních sportovních sdružení, aktivity pro seniory v lokální knihovně, výstavbu nových hřišť nebo útulky pečující o opuštěná zvířata,“ uvedla příklady k podpoře Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol, a dodala: „Potěšil nás zájem zaměstnanců o novou platformu a radost nám udělalo také jejich zapojení při vymýšlení názvu. Do soutěže na přelomu ledna a února zaslali celkem 245 návrhů, z nichž vzešel skvělý název komUNIta. Na konci roku vybereme ze všech zrealizovaných dobrovolnických projektů tři nejlepší, jejichž předkladatele z řad zaměstnanců oceníme zajímavou cenou.“

Ne vždy je nutné poskytovat velký finanční příspěvek. Často stačí ke zlepšení života druhých dobrovolnictví či drobná podpora. „Nedávné události související s vypuknutím pandemie COVID-19 ukázaly, že lidé jsou empatičtí a chtějí pomáhat. Zaměstnanci Unipetrolu se zapojili do podpůrných akcí pro nemocnice, města, partnerské organizace a školy, distribuce dezinfekční tekutiny, ochranných oděvů, potravin atd. Koronavirus časem skončí, ale důvody k pomoci druhým a životnímu prostředí tu budou stále,“ uvedla Anna Lutek, manažerka společenské odpovědnosti Unipetrolu.

Pavel Kaidl - tiskový mluvčí skupiny Unipetrol