„Ve skupině Unipetrol se nepřetržitým vylepšováním a modernizací provozních činností snažíme minimalizovat vliv naší činnosti na životní prostředí. Nyní jako významný petrochemický producent přebíráme odpovědnost za prevenci šíření plastů do životního prostředí a připojujeme se k významné globální aktivitě, která nám umožní učinit další důležité kroky na naší cestě k trvalé udržitelnosti,“ komentuje význam deklarace o přistoupení k programu OCS předseda představenstva skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak.

Globální projekt Operation Clean Sweep (OCS), zastřešený pan-evropskou asociací výrobců plastů PlasticsEurope, reaguje na nepříznivý vývoj znečišťování životního prostředí plasty. Hlavním cílem projektu je zabránit únikům částic plastů všech velikostí do životního prostředí během celého výrobního řetězce. Program OCS poskytuje podnikům v plastovém průmyslu pokyny a opatření, jejichž prostřednictvím mohou snižovat riziko úniku do životního prostředí při běžné manipulaci i případných mimořádných událostech, a to kdykoli během zpracování nebo přepravy.

„Dnešním podpisem deklarace o přistoupení k programu OCS se zavazujeme k přijetí účinných opatření a kontrolních mechanismů pro prevenci úniku plastů v podobě pelet, prášku nebo prachu do životního prostředí. Principy programu OCS zavedeme během roku 2021 ve všech výrobních, provozních a logistických činnostech, v nichž se pracuje s plasty, a zahrneme je i do realizace všech nových investičních projektů,“ doplňuje Ryszard Pilch, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za oblasti práce a logistiky.

Pavel Kaidl - tiskový mluvčí skupiny Unipetrol