Uhelné safari funguje na Mostecku úspěšně už od roku 2009. Za třináct let navštívilo hnědouhelné lomy i rekultivace bezmála třicet tisíc lidí. Jen v letošní sezóně jich přijelo 1 500, a to nejen z České republiky. Do hnědouhelných lomů Sev.en Energy a na rekultivace, které mění mosteckou krajinu, zamířili také turisté z celé Evropy.

Rezervační systém se otevírá třikrát do roka. Termín spuštění rezervačního systému je dobré si pohlídat. „Ve chvíli, kdy se rezervační systém zpustí, přihlásí se naráz stovky lidí a nabízené termíny exkurzí rezervují. Velký zájem nás těší, ale žádné další termíny během roku nepřidáváme. Exkurze se konají za plného provozu těžebních společností a technicky pro nás není zvládnutelné Uhelné safari dále rozšiřovat,“ uvádí mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.

Uhelné safari v letošním roce zahájilo v květnu a končilo posledního září. Kdo Uhelné safari letos nestihl, může se alespoň podívat na Instagram Sev.en Energy, jehož prostřednictvím nahlédne nejen do lomu a na rekultivace, ale také do elektráren ze skupiny Sev.en Energy. Už v květnu se mohou zájemci opět vypravit na jednu z nabízených tras. Může to být do lomu ČSA, do lomu Vršany, rekultivační trasa nebo trasa pro nejmenší.

Opět se otevřou pro veřejnost také brány elektráren. „Během roku připravujeme také několik exkurzí do našich elektráren. I o tyto exkurze je zájem, i když počet lidí, kteří se vzhledem k provozu elektráren mohou zúčastnit, je mnohem nižší. Prohlídky pořádáme rovněž pro zaměstnance skupiny. Mají tak možnost poznat i jiné provozy skupiny Sev.en Energy, než ve kterých sami pracují,“ doplnila Gabriela Sáričková Benešová.

Eva Maříková – manažerka komunikace Sev.en Energy