Do Tříkrálové sbírky, která je v rámci působnosti Oblastní charity Most věnována především na vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin, přispívají pravidelně například i obě mostecké ZUŠ, hotely Cascade a Pohádka, restaurant U Sv. Ducha, zaměstnanci Okresního soudu, Oblastního muzea a galerie, lékaři, zdravotní sestřičky a mnozí další včetně sympatizantů z Teplicka, Chomutovska a Lounska.

V posledních letech se zapojili i partneři ze sousedního Německa. Za tento projev lidské sounáležitosti patří všem veliký dík.

Brigita Janovská