Poměrně teplý podzim zaměstnancům rekultivací pomáhal. Do krajiny se postupně vracejí převážně původní druhy stromů. Smíšený les složený z dubů, lip, olší, javorů, jasanů, topolů, jeřábů, borovic a modřínů bude mít jednou ryze ekologickou funkci, budoucím generacím pomůže v boji se změnami klimatu. Dokáže zadržovat vodu v krajině, zachytává značné množství CO2 , ale sám si také lépe poradí se škůdci a klimatickými extrémy.

„Lesnické rekultivace v těchto místech jsou velmi dobře zakládány. Budoucí ekologická hodnota těžebních území je díky rekultivacím mnohem vyšší, než měla krajina před těžbou,“ uvedl biolog Pavel Jaroš, který dohlíží na těžební společnosti, aby dodržovaly zákonem dané podmínky ochrany přírody při těžbě i následných rekultivacích. „Nositelem druhové rozmanitosti rostlin a živočichů v rekultivované krajině jsou právě i lesnické rekultivace společně se střídáním typů stanovišť od palouků, ostrůvků rákosin, malých vodních plošek v přirozených prohlubních až po například valy a strže. Ještě vyšší druhovou rozmanitost vykazují okraje lesnických rekultivací, kde lze zastihnout jak druhy lesní, hájové, tak i druhy otevřené nelesní krajiny,“ doplnil Jaroš.

Rekordní množství nových stromů si žádá pozornost už na začátku roku, i když samotná výsadba začíná až v podzimních měsících. „Sazenice musíme objednávat s velkým předstihem. V loňském roce nebylo lehké tak velké množství sehnat, protože se obnovují v celé republice lesy poškozené kůrovcovou kalamitou. Navíc využíváme výhradně sazenice ze školek z našeho regionu. Mladé stromky vypěstované v místních podmínkách mnohem lépe prosperují,“ vysvětlil ředitel společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy Tomáš Šolar. Sazenice se nejprve umístí do zakladiště, kde v písku a se závlahou čekají na to, až je lidé z Rekultivací přesadí na stanoviště, kde z nich po několika letech vyroste zdravý les. V tomto skladu sazenic mohou přežívat i několik měsíců, aniž by byl jejich budoucí růst ohrožen. „Naším cílem bylo, aby všech osm set tisíc mladých stromků bylo vysazeno do konce roku,“ dodal Šolar.

Za poslední tři roky přibylo na rekultivacích těžebních společností milión a půl nových stromů. Stejně jako v předešlých dvou letech se proto skupina Sev.en Energy opět zapojí do iniciativy Sázíme budoucnost. (luk)