V sobotu dokonce jeden z trojice kluků, kteří se vydali dolů do Litvínova, sjížděl Tesařovku na kole. Součástí cesty je naučná stezka.

Tesařova cesta byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl.

K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel. Jméno má po bývalém lesním radovi Vojtěch Tesařovi, který na konci II. sv. války zahynul při  Pražském povstání.

Jana Kratinová