„Podpora, kterou lidé doposud projevovali válkou zasažené Ukrajině, byla obrovská, bohužel stále nestačí. Ani po téměř roce ruská agrese vůči Ukrajině neklesá a válka se neúměrně dlouho vleče. Právě kvůli vleklosti konfliktu a současně s rostoucími obavami Čechů o vývoj ekonomické situace doma a o svou vlastní existenci, klesá význam války ve společenské diskusi a ochota veřejnosti pomáhat Ukrajině. Humanitární pomoci je čím dále méně, ale její důležitost a potřeba se zvyšuje,“ říká Matouš Bláha, zakladatel a ředitel distribuční organizace Koridor UA.

„Nápad na uspořádání sbírky vzešel od jednoho z našich zaměstnanců, který je zároveň dobrovolníkem této organizace. Materiální sbírka původně cílila spíše na zimní oblečení, které zaměstnanci již sami neupotřebí a jsou ochotní je věnovat na charitu. Nakonec ale přinášeli i spacáky, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, kterých je stále největší nedostatek. Počáteční obavy, že zaměstnanci budou na výzvu pomoci Ukrajině reagovat vlažněji, se ukázaly jako liché. Sbírka z poloviny zaplnila vůz Iveco,“ sdělila Miloslava Kučerová, organizátorka akce a mluvčí teplárny. (jak)