Výsledek hospodaření ovlivnily růst výnosů z transferů a majetkových daní, naopak klesly daňové i nedaňové příjmy. K 31. prosinci 2020 příjmy včetně financování dosáhly 66,041 milionu korun, výdaje pak 61,776 milionu korun. Závěrečný účet obce zastupitelé schválili na svém červnovém jednání.

Výnosy z transferů v loňském roce vzrostly o 2,058 milionu korun, výnosy z majetkových daní pak o 482 tisíc korun.

Na dotacích obec inkasovala přes 11 milionů korun. „Nejvyšší částku představovala dotace z ministerstva průmyslu a obchodu na výstavbu areálu pro technické služby. Vedle úhrady části nákladů na výkon veřejné správy jsme dále získali od ministerstva práce a sociálních věcí příspěvek na mzdy asistentů prevence kriminality a domovníků, od krajského úřadu příspěvek na nafukovací záchranný stan a uspořádání Obrnických slavností,“ vyjmenoval obrnický starosta Stanislav Zaspal.

Rozpočet na letošní rok zastupitelé schválili jako schodkový s částkou 36,912 milionu korun na straně příjmů a 51,025 milionu korun na straně výdajů. Do jeho konečné podoby se promítnou postupně přijatá rozpočtová opatření. V pořadí druhé, které zastupitelé schválili v červnu, předpokládá růst příjmů na 49,521 milionu korun, výdaje by měly dosáhnout 59,982 milionu korun.

Rozpočet zahrnuje provozní příjmy a provozní výdaje na zabezpečení řádného chodu obce při zajišťování plnění všech zákonných povinností. Obsahuje tři zásadní investiční záměry, a to spoluúčast na vybudování zázemí pro technické služby, pořízení jejich vybavení a výstavbu klubovny na starém hřišti.

Obec Obrnice s 2 230 obyvateli se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. Obci se daří čerpat dotace, dosud inkasovala zhruba 140 milionů korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků ministerstev či EU obec například opravila základní a mateřskou školu, vybudovala kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, zapojila také zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Za integraci Romů do většinové společnosti Obrnice získaly ocenění Rady Evropy.

Jan Foukal