Program tradičního duchovního happeningu je přirozeně jasný. Základem je duchovní procházka rozkvetlou krajinou Českého středohoří za zpěvu barokních procesních písní s kapelníkem skupiny Ritornello Michalem Pospíšilem. V čele procesí bude jako vždy nesen zdobený procesní svatomarkovský perník, který je nakonec všemi účastníky sněden.

Důležitou součástí procesí je i žehnáním polím a lukám za dobrou úrodu. Letos na účastníky procesí čekají i dvě novinky fotografického rázu. Jednou z nich je výstava Tradice v obrazech s atraktivními velkoformátovými snímky na téma českých krojů. Vernisáž výstavy se uskuteční na závěr procesí na statku Zámeckých sadů v Chrámcích mezi 14. a 15. hodinou odpolední.

Druhá fotografická výstava čeká na poutníky a poutnice na návsi v Kozlech, kde bude představeno Francouzské středohoří pohledem a objektivem Karla Macha z Bílinské přírodovědné společnosti. Na procesí se lze dopravit buď po vlastní ose, nebo vlakem od Lovosic a Mostu po Švestkové dráze.

Akce začíná u kaple sv. Víta v Sinutci od 10 hodin. Vlastní procesí vychází po jedenácté hodině. Příchod do Chrámců je naplánován mezi 14. a 15. hodinu.

Svatomarkovské procesí se letos, se započítáním dvou zredukovaných „lockdownových“ ročníků, koná již posedmnácté a tradičně ho pořádá spolek Středohoří sobě ve spolupráci se Spolkem za záchranu kaple sv. Víta v Sinutci a se Zámeckými sady Chrámce. V posledních letech probíhá i postupná oprava kdysi takřka zničené kaple, aktuálně je již skoro hotová celá fasáda.

Pěknou zábavu v polích přejí Jan Kvapil a Radek Strnad