Gratulaci těmto nejlepším vyjádřili také Zdenka Vachková, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje, dále pak primátor Statutárního města Mostu Jan Paparega, starostka města Litvínova Kamila Bláhová a další.

Letos byl popáté předáván Dobrý list komory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“, který převzali absolventi, kteří ukončili střední vzdělání výučním listem. V poměru 21:12, byly dobré listy rozděleny mezi absolventy oborů zakončených maturitní zkouškou a absolventy oborů zakončených výučním listem. Zároveň byl předán celkově již 12. Dobrý list komory speciál pro studenta Podkrušnohorského gymnázia Most, Ondřeje Lisického, který se umístil na prvním místě v mezinárodní matematické soutěži Adama Riese pro rok 2022.

OHK Most spolu se střední školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje, Ing. Jan Schiller a také prezident Hospodářské komory ČR, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Roli generálního partnera se zhostila společnost Posmayspol, kterou zastupoval generální ředitel Günther Mayer. Ostatní partneři: Statutární město Most, Severní energetická a Vršanská uhelná v zastoupení specialisty náboru senior Petra Lavického a Úřad práce v Mostě za přítomnosti ředitelky Veroniky Kubalové. Zahraničním partnerem byla, jako každý rok, IHK Chemnitz, za kterou se zúčastnila koordinátorka česko-saských vztahů Michaela Holá.

Rolí generálního partnera pro Dobrý list komory tzv. „Uznávaný tovaryš řemesla“ se zhostila skupina BIS Czech, kterou zastupovala HR specialista Milena Kudličková.

Petr Matoušek - OHK Most