Workshopy trvají jednu vyučovací hodinu a studenti během nich ukazují žákům, jak rozeznat dezinformace, jaké jsou důvody dezinformátorů lživé údaje šířit a jaké při tom používají manipulativní techniky. Zároveň se zde také dozvídají, kde a jak si mohou ověřovat informace a jak s nimi následně pracovat. Výuka na školách se dotknula též problematiky sociálních sítí a autorit, které jsou zásadním zdrojem informací pro dnešní mladou generaci. Hlavním poselství celého workshopu bylo heslo: Nevěřte všemu, co Vám Váš oblíbený influencer říká.

„V projektu jde zejména o to ukázat žákům riziko dezinformací, naučit je ověřovat si fakta a nevěřit slepě všemu, co na internetu uvidí. Naši studenti si tak připravili 45 minutový workshop, v rámci kterého se snaží žáky 8. a 9. tříd edukovat v oblasti sociálních sítí a dezinformací. Věřím, že diskuze byla přínosná nejen pro žáky, ale i pro naše studenty jakožto pro budoucí politology a pedagogy,“ uvádí Lukáš Novotný z katedry politologie, který tento česko-saský projekt vede za UJEP.

Studenti v rámci workshopů ukazovali žákům příklady dezinformačních článků a vysvětlovali, jak mohou rozeznat, že v textu jsou fake news. Následně dostali za úkol sami zhotovit dezinformační článek, na kterém si mohli manipulativní techniky vyzkoušet. Po ruce jim byl plakát se všemi důležitými pojmy jako hoax, misinformace, dezinformace, click-bait nebo hate speech, který vypracovali studenti ústecké politologie.

„Určitě je celá tato zkušenost prospěšná i pro nás coby tvůrce workshopu. Sice nejsme od žáků tak věkově daleko jako jejich učitelé a ředitelé, ale i přes to jsme se od nich dozvěděli spoustu nových jmen influencerů, které považují za autority, případně relevantní zdroj informací, a my o nich dosud neslyšeli,“ komentuje smysl workshopů studentka politologie Kristýna Zajícová. „Dnešní mladiství si nepřečtou noviny, natož zprávy na internetu. Rychlejší pro ně je otevřít si Instagram, TikTok a hledat informace právě tam. Proto považuji za nesmírně důležité sdělit jim, že je vždy nutné si fakta ověřovat, a že ne všechno, co zahlédnou na sociálních sítích, je pravdivé,“ pokračuje Zajícová.

„Překvapilo nás, že v některých třídách jsou žáci, kteří jsou v tématu mimořádně vzdělaní. Například sledují již v tomto věku influencery, kteří se snaží problematiku dezinformací rozšířit a edukovat své diváky. Samozřejmě se našli i tací, kteří se tímto tématem vůbec nezabývají. Pro ně je, jak doufám, náš workshop prospěšný,“ doplňuje svůj pohled student Jan Švestka.

Celý výukový workshop se uskutečnil v rámci přeshraničního projektu DemoDes – „Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost", který je financován z programu EU Interreg VA Česká republika a Svobodný stát Sasko. Partnery projektu jsou krom obou univerzit také Euroregion Krušnohoří se sídlem v Mostě a Kompetenční centrum Aue v Sasku. Stejné workshopy se konaly i na školách v Sasku. (luk)