Podobně jako ve školách, ani v SVČ není činnost obnovena kompletně. Do konce školního roku je nabídka omezena přibližně na polovinu kroužků. Fungují např. ty jazykové, kreativní, hudební či stolní hokej. Zrušeny naopak musely být pohybové, aerobní, taneční a některé další, u nichž nebylo možné zajistit podmínky podle platných nařízení. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu www.svc-most.cz .

Právě v těchto dnech také chystají v SVČ Most programovou nabídku zájmových útvarů na školní rok 2020/21. Zájemcům ji chtějí představit na začátku června u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Jakub Hasil