Jednalo se o znečištění veřejného prostranství v okolí laviček papíry, plasty a nedopalky cigaret, odhození obalu od jídla na ulici, vyhazování odpadu z kontejnerů, ale také vyhazování věcí a nábytku z oken. Strážníci projednávali také událost, kdy 16letí mladíci házeli z okna po lidech vajíčka a cibuli. Všichni přestupci si po sobě uklidili. V 10 případech strážníci projednávali přestupek popíjení alkoholu na veřejném prostranství, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou.

Strážníci těmto přestupcům uložili pokuty v průměru ve výši 300 Kč. Nejčastěji lidé porušují vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích v ul. Budovatelů, K. Biebla, Javorová a na nádraží. Kouření na zastávce strážníci zjistili pouze ve 4 případech, a to díky kamerovému systému městské policie.

Městská policie Most