„V současné době jsou těmto poplatníkům rozesílána upozornění na neuhrazený poplatek. Držitel psa, který ani po tomto upozornění poplatek neuhradí, se vystavuje případné sankci. Nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (navýšení dle § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích),“ uvedla Marcela Mariničová z oddělení správy daní, poplatků a pohledávek z finančního odboru mosteckého magistrátu. 

 Poplatek lze uhradit několika způsoby, převodem na účet města 19-1041368359/0800, platbou v hotovosti, platební kartou v pokladně magistrátu nebo poštovní poukázkou A na účet města. 

Město Most