S nadzemní části jsou dokončeny obě mostní podpěry a všech dvanáct pilířů. Je dokončována stavba prostorového lešení a bednění pro betonáž mostní konstrukce. Současně je dokončován nátok nového propustku a byly zahájeny práce na výtoku propustku. Práce probíhají v souladu s harmonogramem, v některých částech jsou i v mírném předstihu.

Město Litvínov