První zastávkou návštěvy starostů byl odstavený skrývkový velkostroj RK 5000, který se v příští sezoně stane další z prohlídkových tras Uhelného safari. Následovala prohlídka rekultivací, kde měli představitelé obcí možnost si prohlédnout probíhající i již ukončené rekultivace a seznámit se s jednotlivými typy obnovy krajiny po těžbě, včetně míst, která budou ponechána přírodě bez zásahů lidské ruky.

Dozvěděli se také o rozmanitých druzích fauny a flóry, které se na výsypkách lomu ČSA vyskytují, včetně chráněných a ohrožených druhů. Po prohlídce rekultivací představil Petr Lenc starostům svazku projekt Green Mine, který řeší budoucnost lomu ČSA po ukončení těžby hnědého uhlí. Toto území by se nemělo stát pouze místem určeným k rekreaci, ale mělo by se z těžební lokality změnit v nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda. „Naší snahou je mimo jiné přilákat nové investory v oborech, které využijí optimální podmínky lokality lomu ČSA. Zdejší smart průmyslová zóna bude připravena pro moderní obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy například nanotechnologie, datová centra či autonomní mobilitu,“ naznačil Petr Lenc.

Záměr Sev.en Energy našel u starostů svazku podporu. „Budoucnost regionu po ukončení těžby by neměla být postavena jen na rekreačním využití jezera, které vznikne v lomu ČSA. Projekt těžařů počítá se vznikem nových pracovních míst a sídelních celků, což by mohlo zdejšímu regionu v budoucnu pomoci,“ pochválil projekt David Kádner, předseda svazku obcí. Poslední částí setkání byl podpis smlouvy o spolupráci mezi Svazkem obcí regionu Krušných hor a Severní energetickou. Kromě činnosti svazku podpoří i základní školu v Hoře Svaté Kateřiny, která je spádová pro děti z ostatních horských obcí Mostecka. (luk)