Sanitkou jsem byla převezena do mostecké nemocnice na oddělení chirurgie D, kde se mi dostalo základního ošetření. Po stanovení diagnózy jsem byla převezena na pokoj č. 9, kde jsem strávila celkem 9 dní, než jsem byla schopna převozu sanitkou do německé nemocnice ve měste Olbernhau. Veškerý zdravotnický personál oddělení chirurgie (lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé) mi poskytli profesionální zdravotní péči a vždy se ke mě chovali velmi mile. Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem ošetřujícím lékařům, zdravotním sestrám a pečovatelům, že v době mé hospitalizace o mě velmi dobře pečovali, ačkoliv zde byla jistá jazyková bariéra.

S pozdravem Ilona Mattheß z Deutschkatharinenberg