Jsou vlastně příběhem či nějakým netradičním zážitkem interpretovaným formou zpěvu kombinovaného s vyprávěním doplněným o vizuální složku – tedy obrázky, jejichž sled popisoval danou situaci. Nejčastěji byly obrázky prezentované na tabuli a jednalo se vlastně o jakýsi komiks, ovšem bez bublin a textu, neboť ten obstarával přímo kramář – vypravěč pomocí zpěvu a povídání.

Špalíček obsahuje 63 samostatných kramářských písní s převážně náboženskou tématikou, doplněných o rytiny, velice neuměle sešitých do složky v původně kožené vazbě, z níž se dochovalo pouze torzo zadní části. Kniha byla do muzea předána dne 6. ledna roku 2000 Jaroslavem Dykastem, který ji nalezl ve velice špatném stavu v Bečově u Mostu. Tisk měl však veliké štěstí, neboť se ho podařilo předat do rukou vynikající restaurátorky Jany Náprstkové původně působící v Národním muzeu v Praze, dnes již v důchodu, která pro nás dlouhá léta restauruje sbírkové fondy knihovny. Kniha byla v období 22. 2. – 21. 6. 2012 kompletně zrestaurována a opatřena novým koženým přebalem. Torzo původního obalu bylo zrestaurováno a částečně ponecháno. Jedná se o velmi unikátní součást sbírkového fondu a rádi jej ukazujeme při nejrůznějších příležitostech (např. Týden knihoven) či na akcích muzea našim návštěvníkům a studentům.

Zároveň Vám ale chceme v tomto zimním období tematicky a pro zajímavost přiblížit jednu z písní obsažených v tomto špalíčku. Jedná se o torzo písně, které se zachovalo až od páté sloky s datací mezi roky 1750 až 1800. Všechny sloky této písně (celkem jich bylo původně 16) se týkají velkých zim a mrazů a co všechno způsobily „dobrým občanům“ a zejména pocestným a dítkám, kteří museli v tom mrazu a sněhu choditi. Pro ukázku počátek páté sloky: „ Nedaleko Sstěpánowa, sedm Dětj gest zmrzlo, když gsau do Sskoli běželi…“ Píseň dále pokračuje, že nebožátka plakala, nemohla se však vrátit a na hromádce pomrzla. Další sloky popisují další tragické příběhy, které museli soudobé publikum jistě zaujmout, zvláště pokud byl kramář výřečný a dobrý zpěvák a vypravěč, neboť styl vyprávění by se dal přirovnat až k dnešnímu tzv. „bulvárnímu“ tisku a ten je vděčný v každém historickém období současnost nevyjímaje.

Diana Šlajsnová Kvapilová - knihovnice Oblastního muzea a galerie v Mostě