„Máme radost. Do školy se hlásí šikovní adepti se zájmem o obor především z regionu litvínovska a jeho okolí, s mnohdy zkušeností z rodiny (dílny, drobné opravy), s širokým spektrem zájmů v oblasti sportu a spolkových činností. Oceňujeme otevřené jednání a s většinou uchazečů se těšíme na zahájení školního roku 1. 9. 2023," uvedl ředitel. 

Nová škola v Litvínově je zaměřena na strojírenství a technické vzdělávání. Svázána je s úspěšným výrobcem a hráčem ve strojírenském oboru v regionu Strojírnou Litvínov a její prioritou je kvalita výuky garantující budoucí úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce nebo v dalším studiu na vysokých školách. Zřizovatel školy, tedy společnost Strojírna Litvínov, poskytl specialisty na výuku odborných předmětů a zajistí potřebné zázemí pro odbornou praxi a výcvik v dalších letech, jenž bude probíhat v reálném prostředí s využitím moderních postupů a přístrojového vybavení.

Prioritou nové školy je především kvalita odborné výuky a její bezprostřední propojení s praxí v reálném prostředí. Úroveň výuky pozitivně ovlivní i úzká spolupráce se strojními fakultami, o kterou bude škola usilovat a se kterými již nyní navazuje úzkou spolupráci. Nepůjde však pouze o úroveň odborných znalostí. Cílem školy je kvalitní vzdělání, otevírající dveře k poznávání světa, k němuž patří i znalost cizích jazyků a realizace odborných praxí v zahraničí.

V těchto dnech také vrcholí přípravy k rekonstrukci nové budovy školy, která vznikne namísto bývalé školky v ulici K. Čapka v Litvínově. Současní žáci prvních ročníků participují na přípravných pracích. A to ať v podobě vyklízení a drobných činnostech v novém objektu budoucí školy nebo na přípravných pracech v dílnách školy v areálu Strojírny. Cílem je zapojit žáky do procesu rekonstrukce, umožnit jim podílet se pod dohledem mistrů odborného výcviku na drobných opravách a vybudovat si tak vztah k novému prostoru.

V závěru školního roku a během letních prázdnin dojde pak postupně k zakoupení potřebného vybavení a pomůcek, přístrojového vybavení a nářadí do dílen v areálu společnosti Strojírna Litvínov, kde mají žáci své zázemí v rámci odborného výcviku a také učeben v nové budově. Dovybaveno bude také, v souvislosti s přijetím dalších žáků do prvních ročníků, také zázemí v podobě šaten, denních místností a učebny v dílnách. To vše tak, aby od září 2023 mohla být zahájena výuka celkem 5 tříd zatím zcela nových oborů vzdělávání v Litvínově.

Přestože je nová škola soukromým subjektem, je školné v tuto chvíli nulové. Pro žáky škola a její partneři zajišťují všechny potřebné pomůcky, jako jsou učebnice, materiál, software, které ke studiu budou potřebovat, zdarma. (mm)