„Kromě šrotiště se jedná o nepřetržitý provoz s celkovým počtem 82 pracovníků, z toho devět tvoří technicko – hospodářští zaměstnanci. Na PPC zajištujeme zatím pouze výklop paliva, na ZPC zpracováváme strusku, popílek a REA vody z odpadních vod,“ sdělil Pavel Kounovský, ředitel obslužných činností Sev.en Inntech.

Pro produkty vzniklé po spalování hnědého uhlí se používá termín vedlejší energetické produkty (VEP). Struska, vzniklá při hoření v kotlích Elektrárny Počerady, je splavována vodou do bagrovacích jímek na BS1-3 v areálu elektrárny a odtud se dopravuje společně s vodou struskovody na odkaliště Třískolupy do dvou redeponizačních kazet pro odvodnění. Popílek, který rovněž vzniká při hoření v elektrárenských kotlích, se pneumaticky dopravuje do sil. V míchacím centru se z něj vyrábí granulát a stabilizát, který se využívá do výsypek povrchových lomů, k rekultivaci složišť popelovin nebo jako podkladový materiál při stavbě vozovek.

„V současné době jsme zahájili těžbu strusky z redeponizační kazety B o přibližném objemu 40 000 kubíků a ukládáme ji na složiště popelovin. Pokračuje rovněž odvoz strusky na obchvat města Louny, kde se využívá jako podkladový materiál na stavbě rychlostní silnice R7. Denně vyrábíme zhruba 6 000 tun granulátu, který po železnici odvážíme na zakládání do povrchových lomů,“ doplnil ředitel.

Při aktuální ceně a poptávce po elektrické energii, kdy se počeradská elektrárna snaží pracovat na plný výkon pěti bloků, jsou zpracování a odvoz vedlejších energetických produktů logisticky velice náročné. (luk)