Děti musely plnit úkoly jako sekání hlav nepřátel, zabití draka, přetahování lanem nebo jízdu na koni. Vítěz Tobiáš Budský se stal strážcem královské pokladnice. Ostatní účastníci oslavy dostali diplom o absolvování rytířské „akademie“. 

Václav Veverka