Vodní nádrž Fláje byla vybudována na Flájském potoce na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje) v roce 1963. Slouží jako hydroenergetické zařízení a jako zásobárna pitné vody. Celá přehrada leží na území obce Český Jiřetín. Její hráz je dostupná po silnici z Litvínova, cesta je dlouhá 17,5 km nebo z Hrobu na Teplicku, taktéž po silnici, odtud je cesta dlouhá 18 kilometrů.

Je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Správcem je státní podnik Povodí Ohře. Jižní břeh vodní nádrže sousedí s Flájskou oborou a pod hrází začíná dochovaný úsek Flájského plavebního kanálu.

Přehrada byla postavena v letech 1951–1964. Stavbu vyprojektoval Hydroprojekt Praha, dodavatelem stavby byly Vodní stavby Sezimovo Ústí. Do provozu byla uvedena v roce 1960. K dopravě materiálu byla využita Moldavská horská dráha, od jejíž konečné stanice vedla dále stavební lanovka.

Při Dnech otevřených dveří či dalších slavnostních příležitostech, jako jsou Dny evropského dědictví, vodohospodáři ukazují zájemcům přehradu také zevnitř. Když má vodní nádrž upuštěnou hladinu nebo když jsou velká sucha, jako tomu bylo v roce 2015, jsou k vidění zbytky obce Fláje, které se za normální situace nacházejí pod vodou. Od června roku 2019 je návštěvníkům k dispozici turistické centrum.

Lucie Králíková

Děkujeme za příspěvek. Čtenáři mohou přispívat do rubriky Deníku Čtenář reportér buď pomocí formuláře na webu Mosteckého deníku nebo e-mailem mostecky@denik.cz