Duchovním otcem myšlenky založit v Žatci tygří letku byl mjr. Josef Hlava. Žatečtí piloti byli mezi asociaci Létajících tygrů a od roku 1991 se zúčastňovali jejich srazů a leteckých přehlídek. Navštívit elitní útvar, to bylo tehdy pro zájemce o historii letectví něco. Průvodcem členů spolku, který se zabývá leteckou historií regionu na Mostecku, byl kpt. Igor Smékal. V té době byl jedním ze sponzorů letky Pivovar Most, který pro ni speciálně vařil pivo Tiger 12. Byl to primát, kterým se mohli chlubit pouze Žatečtí. Žádná jiná jednotka nic takového neměla. Pivo piloti sebou vozili na srazy tygřích letek po celé Evropě.

Dne 15. září 1993 totiž nastoupily všechny útvary dislokované na žateckém letišti, aby si vyslechly rozkaz Ministerstva obrany ČR o zrušení útvarů dnem 31. prosince 1993. Tím byl osud letiště Žatec a všech lidí na něm sloužících zpečetěn. Dne žateckou tygří letku připomíná část expozice Muzea Korea – Merkur v Bezděkově a památník na dalším žateckém letišti Macerka, odhalený v září 2009.

Bohužel, dnešních dní se „nedožil“ ani Mostecký pivovar. Od roku 1994 podnik bojoval s finančními problémy, které byly připisovány vysokým výdajům na údržbu a opravy. Roku 1996 byl pivovar přejmenován na Pivovar Radegast Sedlec. V roce 1998 se podnik vrátil k původnímu názvu Pivovar Most a kvůli velkým dluhům byl na něj vyhlášen konkurs. Po uzavření pivovaru se část výroby a polovina zaměstnanců přesunula do pivovaru ve Velkých Popovicích.

Karel Otto Novák – Severočeský letecký archiv Most

Děkujeme za příspěvek. Naši čtenáři nám mohou zasílat své příspěvky do rubriky Čtenář reportér buď pomocí formuláře na webu Mosteckého deníku nebo na e-mail: mostecky@denik.cz.