Svědčí o tom nejen nedávno získané unikátní fotografie, ale i kopie dopisů, které klub rozesílal už v době před II. světovou válkou.

Vůbec první dopis je datovaný 21. prosince 1934 a oslovuje Rybářský spolek v Souši z důvodu toho, že sportovní klub zamýšlí pěstovati ve zvláštním odboru kanadský hockey a prosí laskavě o svolení, aby mohl tento sport provozovati na rybníce jmenovaného spolku. Z bruslení a provozování hokeje na tomto rybníku však sešlo.

Proto se v dalším dopisu z 16. ledna 1935 SK Souš ptá, zda by mohl provozovat kanadský hockey na kluzišti Dělnické tělovýchovné jednoty Souš. Vznáší také dotaz, zda by na kluzišti mohl tým SK Souš trénovat sám, popřípadě s jejím mužstvem. Tato věta dokazuje, že v Souši hrál hokej ještě předtím tým DTJ. Samozřejmě, že zde chtěl také hrát zápasy.

V dalším dopise, kteří mají historikové ze Severočeského leteckého archivu Most k dispozici, se píše stížnost na Svaz kanadského hockeye v Praze ohledně neoprávněného přestupu hráče Karla Drábka do sousedního SK Most. Dopis byl sepsán 16. prosince 1935. Také toto psaní zase dokazuje, že se hrál v období mezi dvěma světovými válkami hokej také v Mostě.

Snímky z hokejového prostředí SK Souš pochází hlavně z období po II. světové válce. Na některých jsou vidět hokejistů v akci bez bližšího časového určení. Dvě fotografie mají na zadní straně razítko s datem 29. prosince 1946 a jméno fotografa Jan Grima z Jirkova u Chomutova. Z roku 1950 pak je foto mužstva oddílu ledního hokeje, už s názvem Sokol Souš. Snímek pořídil O. Beran.

Několik fotek je mladšího data a jsou na něm zachyceni fotbalisté, oblečeni do hokejových svetrů, odklízející v zimě sníh před kabinami a administrativní budovou na hřišti. Bohužel se zatím nepodařilo zjistit, kdy soušský hokej zanikl. Samostatný fotbalový klub Baník Souš zakončil svou existenci v roce 2020, kdy se sloučil s Mosteckým FK, což byl nástupnický klub Baníku Most, a dnes působí ve fotbalové divizní skupině B pod názvem FK Baník Most – Souš.

Připomeňme ještě, že vůbec první brusle se v regionu objevily v 18. století v Horním Litvínově, kam je přivezli Holanďané zaměstnaní v místní valdštejnské manufaktuře. Sloužili pro zábavu a bruslení na grachtu, což je obecné nizozemské označení pro vodní kanály nebo příkopy.

Karel Otto Novák – Severočeský letecký archiv Most