Lesnické rekultivace a plochy ponechané přirozené přírodní obnově jsou motýlů a blanokřídlých doslova plné. Tyto biotopy poskytují hmyzu ideální podmínky pro život. Jinak je to ale v případě obdělávané zemědělské krajiny a lokalit osídlených lidmi. Motýli nemají na pravidelně udržovaných zemědělských plochách šanci dokončit svůj životní cyklus a ani kvetoucí rostliny nestihnou uzrát a rozmnožit se a tím poskytnout motýlům vše, co pro život potřebují.

Přírodě ponechané plochy mají v tomto případě nad zemědělskými zásadně navrch. Tento rozdíl se snaží odborníci rekultivátoři z těžebních společností skupiny Sev.en vyrovnat a i na obdělávaných plochách vytvořit prostředí vhodné pro život hmyzu. „Motýli v poslední době mizí z osídlené krajiny. Proto se pro ně snažíme vytvářet při zakládání nových zemědělských rekultivací vhodné podmínky, které jim vyhovují a udrží je zde,“ říká vedoucí rekultivací Vršanské uhelné Stanislav Brož.

Při zakládání květinové louky je nutné dbát na pestrou skladbu rostlin, později je důležitý postup seče. „Louky se v současné době sečou většinou celé naráz. Některé druhy květin tak nemají čas se vysemenit a i dobře založenou louku časem nahradí pouze travní porost. Proto se musí květinová louka sekat postupně po částech. Jen tímto způsobem si květinová louka udrží dlouhodobě svůj charakter a dokáže poskytnout „pastvu“ hmyzu i motýlům, “ doplnil Stanislav Brož.

Kromě kvetoucí louky se na nově zakládané rekultivaci vysadí také sad ovocných stromů. „Sady ovocných stromů se v krajině kolem menších sídel, dříve vesnic, dnes obcí a měst, běžně vysazovaly. Na rekultivace chceme vrátit místní odrůdu hrušně koporečku, ale také například třešně, jabloně a další ovocné druhy,“ řekl Stanislav Brož. Celkem bude sad čítat více než stovku stromů.

Napsala Eva Maříková