Původní termín zprovoznění opravovaného úseku byl stanoven na pátek 17. září.

Město Litvínov