S výsledky hospodaření měli zástupci členských organizací HSRM šanci se seznámit už na jaře a doporučili je sněmu ke schválení. Nyní byla informace doplněna o čerpání rozpočtu regionální tripartity v letošním roce a další zprávy finanční komise. Výstupem bylo konstatování, že hospodaření HSRM nevykazuje žádné závady a lze jej označit za vyhovující. Za loňský rok regionální tripartita vykázala zisk, který byl na základě usnesení sněmu převeden do Fondu HSRM, ze kterého mohou členské subjekty čerpat finanční prostředky na své projekty.

Účastníci sněmu se v dalších bodech jednání mimo jiné z úst předsedkyně HSRM Heleny Veverkové dozvěděli reakci předsedy vlády Petra Fialy na dopis Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje s žádostí o obnovu činnosti takzvané Uhelné komise. Z odpovědi premiéra vyplývá, že příslušná ministerstva jako gestoři Uhelné komise si uvědomují nezbytnost zajištění energetické bezpečnosti. „Oba rezorty svolají Uhelnou komisi, jakmile to bude účelné, případně budou problematiku útlumu uhlí řešit na jiných platformách, kde budou zastoupeny příslušné kraje,“ stojí v odpovědi předsedy vlády, což členové regionální tripartity zhodnotili jako velmi diplomatickou a neutrální odpověď.

Živá diskuse se rozproudila kolem informace o dalším fungování Paktu zaměstnanosti. Ústecký kraj navrhuje vytvoření samostatného právního subjektu pro Pakt zaměstnanosti, případě převzetí jeho technicko - administrativního zázemí některou z jeho členských organizací (jsou jimi Ústecký kraj, Univerzita J. E. Purkyně, krajská pobočka Úřadu práce, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Regionální rada odborových svazů Ústeckého kraje ČMKOS). Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje na svém červnovém jednání navrhla varianty budoucího fungování Paktu zaměstnanosti. Jednou z nich bylo, že HSR-ÚK propůjčí právní subjektivitu a zajistí personální a organizačně-technické zázemí s finančním přispěním krajské samosprávy na aktivity Paktu zaměstnanosti. V rámci diskuse se ale členové HSRM přiklonili k návrhu ponechat Pakt zaměstnanosti i nadále ve správě Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Součástí programu jednání Hospodářské a sociální rady Mostecka bylo v červnu rovněž schválení devítitisícového příspěvku z rozpočtu Odborné komise pro kulturu při HSRM obci Bělušice. Obec jej hodlá využít na další ročník Bělušických slavností, které se uskuteční 9. července.

Jindřiška Moulisová