Hlavním tématem byl tentokrát vývoj stavu nezaměstnanosti v okrese Most za uplynulý rok. Materiál, který pro členy HSRM připravila Veronika Kubalová, ředitelka mosteckého pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR, byl doplněn také o informace o národních
a regionálních individuálních projektech pro období 2020 – 2022. Prezentace, která obsahuje kromě statistik o vývoji počtu nezaměstnaných také informace o programech zaměřených na specifické skupiny uchazečů o zaměstnání nebo o programu Antivirus, je jako v případě většiny stěžejních témat k dispozici na webových stránkách hospodářské a sociální rady.

Velký prostor v programu únorového jednání regionální tripartity dostaly odborné komise. Kromě shrnutí jejich činnosti za rok 2020 se řešilo i jejich aktuální personální obsazení. Kromě toho zástupci Hospodářské a sociální rady schválili příspěvek obcím Patokryje
a Bělušice z rozpočtu Odborné komise pro kulturu při HSRM. V Patokryjích by měli desetitisícový příspěvek využít na tradiční odpoledne plné zábavy – Patokryjská vlna, v Bělušicích by 6 tisíc korun od HSRM mělo posloužit k uspořádání Dětského dne.

Z dalších bodů jednání únorového zasedání Hospodářské a sociální rady Mostecka stojí za zmínku doporučení regionální tripartity nominovat Festivalový orchestr Petra Macka na Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020.

Hospodářská a sociální rada Mostecka