Regionální tripartita mimo jiné schválila finanční příspěvek na podporu činnosti Festivalového orchestru Petra Macka pro rok 2021/2022 z rozpočtu Odborné komise pro kulturu. Členové komise a Výkonného výboru doporučili Předsednictvu HSRM uvolnit účelový příspěvek ve výši 25 000 na podporu činnosti Festivalového orchestru Petra Macka pro 32. sezonu a jejich návrh byl přijat.

Na listopadovém jednání Hospodářské a sociální rady vyvrcholily přípravy na tradiční Sněm HSRM, který by se měl uskutečnit 13. prosince na mosteckém Benediktu, jednání se však uskuteční podle aktuálního vývoje pandemie Covid-19. Sněm, jako nejvyšší orgán HSRM, by měl mimo jiné schvalovat rozpočet regionální tripartity na příští rok. Jeho návrh listopadové předsednictvo HSRM doporučilo ke schválení.

Sněm by měl rovněž odsouhlasit nosná témata na rok 2022. Jejich okruhy už dostali členové HSRM na podzim a měli možnost je doplnit. Na základě jejich návrhů proto byla například do oblasti Zaměstnanost doplněna problematika veřejně prospěšných prací a nutnosti jejich zachování na Mostecku. V oblasti Energetika bylo jedním z podnětů monitorovat projekty, které využívají alternativní zdroje energie.

Členové HSRM rovněž dostali informaci o založení fotoarchivu rekultivační dokumentace v Oblastním muzeu v Mostě. Prostřednictvím zvukové nahrávky jim jí podal Stanislav Štýs, který zároveň vysvětlil i motivaci, proč se rozhodl předat muzeu svůj rozsáhlý fotoarchiv, včetně dalších dokumentačních podkladů a nejrůznějších artefaktů s rekultivační tématikou. Jedná se o zhruba 30 tisíc negativů, které byly pořízeny od roku 1952. Postupně jsou digitalizovány a následně opatřovány popisem. Na projektu digitalizace pracuje Stanislav Štýs již třetím rokem. Zvukový soubor včetně informací k tématu je k nalezení na webových stránkách HSRM.

Hospodářská a sociální rada Mostecka, z. s. vznikla v březnu roku 1999 jako apolitické občanské sdružení, jehož členy jsou fyzické a právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy, které žijí nebo působí na Mostecku. V současnosti má 56 členů. Hospodářská a sociální rada Mostecka, z. s. je členem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje z. s., která sdružuje sedm okresních sdružení působících v rámci kraje.

HSRM