Také proto schválil sněm úpravu jednacího řádu HSRM, kde se i do budoucna v době mimořádné situace počítá s možností jednat ve virtuálním prostoru, tedy prostřednictvím elektronické pošty.

Sněm, jakožto nejvyšší orgán HSRM, tímto způsobem v prosinci schvaloval mimo jiné zprávu o stavu hospodaření nebo rozpočet na rok 2021. Členové regionální tripartity rovněž dostali od předsedkyně HSRM Heleny Veverkové informaci o naplňování priorit hospodářské a sociální rady prostřednictvím takzvaných nosných témat. Letos tak se svými záměry
a informacemi o činnosti na půdě HSRM vystoupili zástupci společnosti UNIPEROL RPA nebo Podkrušnohorského technického muzea, diskutovalo se o problematice zemědělství na Mostecku, o vývoji stavu zaměstnanosti, bezpečnostní situaci v regionu, možnostech propojení Moldavské dráhy na české a saské straně hranice nebo Fondu spravedlivé transformace a přípravě Plánů spravedlivé územní transformace. Většina z prezentací pro členy Hospodářské a sociální rady Mostecka je k nahlédnutí na webových stránkách HSRM.

V prosinci se rovněž schvalovaly okruhy nosných témat pro rok 2021. Rozděleny byly do šesti okruhů. Nadále mezi nimi zůstávají zaměstnanost, sociální oblast, zdravotnictví
a školství, druhý okruh tvoří doprava, HSRM se i nadále bude intenzivně zajímat o oblast energetiky, čtvrtou oblastí je bezpečnost. Pátým okruhem nosných témat je životní prostředí, šestý tvoří další aktivity důležité pro rozvoj regionu, ať už se jedná o podporu činnosti organizací, jejichž je HSRM zakladatelem, ale také například aktivní účast v legislativním procesu při navrhování změn v zákonech, které se regionu bezprostředně týkají.  

Poprvé v novém roce, pokud to protipandemická opatření dovolí, by se Hospodářská
a sociální rada Mostecka měla sejít 11. ledna ve svém mosteckém sídle.  

Hospodářská a sociální rada Mostecka