Ve spolupráci s Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Mostě se jedno z cvičení odehrálo ve štole Jezeří, kde báňští záchranáři pravidelně provádějí kontroly. Kynologové tu měli v prostoru zhruba čtyř set metrů dlouhé štoly za úkol najít zraněné osoby. Cílem bylo vyzkoušet si prostředí, které není pro psy úplně obvyklé a ve valné většině s ním přišli do styku poprvé.

Každý z účastníků cvičení byl navíc před vstupem do štoly náležitě proškolen, včetně použití sebezáchranného dýchacího přístroje, kterým musel být každý kynolog vybaven. Všech jedenáct psů, kteří se cvičení zúčastnili, svůj úkol zvládlo skvěle a zraněné osoby (v tomto případě figuranti z řad báňských záchranářů) byly nalezeny.

Záchranná kynologická skupina Centrum byla pojmenována po posledním hnědouhelném hlubinném dole na severu Čech a psí záchranáři se do areálu dnes již uzavřeného dolu pravidelně vrací, protože toto místo považují pro výcvik záchranářských psů za ideální. (pim)