Na akci nechyběli zástupci nízkoprahových klubů, kteří představili svou činnost a pro děti připravili zajímavé hry a aktivity. Některé děti mohou mít omezené možnosti a příležitosti. A proto jsme se rozhodli všem dětem zpříjemnit dopoledne koncertem Timbalooloo pod taktovkou vzdělávacího programu Mladí ladí dětem.

„Interaktivní koncert umožňuje dětem vnímat hudbu skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní se ukazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly,“ uvádí sám autor metody Timbalooloo a držitel Grammy, newyorský jazzman, Oran Etkin.

Na sportovišti nechyběli zástupci z klubu Sovička z Charity Most a z Klubu národnostních menšin, kteří nachystali například lovení rybiček nebo chůzi na chůdách a oslovili dětské návštěvníky zajímavými pracovními listy.
„Cílem projektu je propojit aktéry z různých oborů a zefektivnit jejich spolupráci při podpoře ohrožených dětí. Právě i podobné akce mohou takovou spolupráci nastartovat a také otevřít některým dětem brány nízkoprahových klubů,“ zhodnotila účast nízkoprahových zařízení na koncertě manažerka projektu Signály Tereza Svačinová.

Kdo jsme? Cílem projektu Signály je včasné rozpoznání dětí, které jsou v těžké situaci. Spolu s ministerstvy a dalšími experty jsme vytvořili kartu KID, pomůcku pro každého, kdo přichází s dětmi do kontaktu. Díky ní rozpozná lékař či učitel dítě, které potřebuje pomoc, a dokáže mu ji rychle a efektivně zajistit. Karta pomůže sladit postupy napříč obory. Velké poděkování patří realizátorovi projektu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Nadaci České spořitelny, která projekt finančně podporuje. Poděkování patří také městu Most, které projekt dlouhodobě podporuje.

Tereza Svačinová - manažerka projektu Signály