„Podpora dárců nás potěšila a je pro nás potvrzením, že veřejnost oceňuje inovativní vzdělávací projekty“, komentuje Ivana Formanová, manažerka KineDoku. 

Projekt Filmové školní kluby KineDok, který nominovala porota sestavená z odborníků v oblasti společenské odpovědnosti, získal v rámci sbírky ČSOB pomáhá regionům celkový finanční příspěvek v hodnotě 105 310 CZK. 

Do sbírky se zapojily významné osobnosti, profesor Vladimír Beneš, sestra Angelika, výtvarník Jiří Votruba, herec Jan Přeučil, zpěvák s irskými kořeny Travis O´Neil, výtvarnice a herečka, Kateřina Kaira Hrachovcová a módní návrhářka Klára Nademlýnská. Ti všichni svoji podporu dokumentárnímu filmu a projektu Školní filmový klub vyjádřily osobní angažovaností v propagačním klipu. 

KineDok, projekt Institutu dokumentárního filmu (IDF), který je zaměřený na alternativní projekce dokumentárního filmů, odstartoval spolupráci se školami na podzim loňského roku. V rámci zkušebního období založily čtyři střední školy, Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Gymnázium Litoměřice, Gymnázium Sedlčany a Schola Humanitas v Litvínově s podporou KineDoku filmový školní klub a nabídly studentům a  pedagogům novou aktivitu, s možným přesahem do výuky.  

„Naším cílem bylo ověřit si zájem studentů i pedagogů o evropský dokumentární film, a ačkoliv byl původně projekt postavený na komunitním principu společného setkávání při filmových projekcích, prokázalo se nám v testovacím období, že je možné jej uskutečňovat i v online prostředí a to je důležité,“ vysvětluje Ivana Formanová a doplňuje: „ S určitou mírou online výuky musíme počítat i v budoucnu.“ V rámci testovacího období KineDok s podporou čtyř zapojených škol postavil projekt, který lze úspěšně provozovat i v režimu distanční výuky. Odezva studentů i pedagogů na online projekce a debaty s tvůrci filmů, které KineDok v testovacím období uvedl, byla velmi kladná. Další rozvoj projektu chceme zaměřit na region severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj.

“Tento projekt má zcela jasný smysl a poslání. V rámci naší školy cítíme povinnost rozšiřovat obzory studentů všemi dostupnými prostředky do všech světových stran. Inspirativní je i velmi pestrá škála témat, kterou dokumentární filmy otevírají. Nabízené projekce jsou tím nejlepším doplněním teoretického studia žáků. Všechna společenská témata jsou vhodná i k tomu, abychom posilovali nejen vzdělání, ale i osobnostní rozvoj studenta. A to je to nejdůležitější, vzdělaný, inteligentní mladý člověk, který ví, kam směřuje a jaký je jeho cíl,” komentuje Jan Novák, ředitel Gymnázia T. G. Masaryka, Litvínov. 

Získané finanční prostředky využije KineDok pro rozvoj filmových klubů v rozsahu, který umožní školám a studentům maximálně profitovat z nabídky filmů a účasti osobností, jako jsou producenti, režiséři a další odborníci, se kterými mohou studenti debatovat. 

Pro následující období konce školního roku 2020/2021 jsou v nabídce pro školy například tyto filmy: Central Bus Station, Magic life of V (V a její magický život), Teach (Učit) a Skutok sa stal. 

Studentům jsou také sdíleny podcasty ze série True Story, které produkuje Institut dokumentárního filmu. Podcasty jsou v angličtině a pravidelně přinášejí rozhovory s tvůrci dokumentárních filmů, které například uspěly na mezinárodních festivalech, zabývají se společensky významným tématem a nebo příběh jejich vzniku je něčím mimořádný. 

Institut dokumentárního filmu
Institut dokumentárního filmu (IDF) podporuje již od roku 2001 východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film ve všech fázích výroby. Začínajícím i zkušeným režisérům pomáhá s vývojem jejich filmů, producentům pak s financováním, distribucí i propagací jejich snímků, stejně jako s orientací na mezinárodním trhu. A to vše s využitím bohatých zkušeností renomovaných světových odborníků. Celá řada filmů podpořených aktivitami IDF pravidelně získává ocenění na předních filmových festivalech. Pro veřejnost IDF organizuje přednášky a projekce těch nejzajímavějších autorských dokumentů nejen v kinosálech, ale i v nejrůznějších alternativních prostorách.
Součástí aktivit IDF je informační portál dokweb.net, který poskytuje návštěvníkům unikátní databázi filmových profesionálů a dokumentů ze střední a východní Evropy, rozhovory s tvůrci, informace o dokumentární tvorbě z daného regionu a také kalendář producenta s uzávěrkami soutěží světových festivalů, výzev filmových fondů a grantů.

KineDok
KineDok je projektem Institutu dokumentárního filmu. Zaměřuje se na alternativní distribuci autorských dokumentů na stovkách promítacích míst v sedmi partnerských evropských zemích. Zároveň nabízí vybrané filmy na své VOD platformě. 

Julie Růžičková - PR a marketing IDF