Byl to projekt rezidenčního pobytu v Jablonci nad Nisou, pod vedením Aleny Vojtelové a supervizora Roberta Nižnika (herec a performer).

Představení bylo volně inspirováno životem Petra Ginze. Chlapce židovského původu, nadějného umělce a spisovatele, kterého transportovali za 2. světové války z terezínského ghetta do Osvětimi, kde v šestnácti letech zemřel.

Během složitého procesu tvorby nám jeho příběh neustále evokoval střet minulosti se současností, a to nejen specifickou dobou, ve které se nyní všichni nacházíme…

Velký dík patří všem tanečníkům v této nelehké době. Dále velký dík a obdiv za spolupráci a osobní vklad hudebním umělcům: Marcele Kithiczce Novákové, Petře Kuboškové, Janu Podlenovi ml. a žáku ZUŠ Litvínov Alexovi Kolíčkovi. Fotografii z představení pořídil Jan Mičkal.

Základná umělecká škola Litvínov