„Pomohli jsme rádi,“ sděluje ředitelka školy Frances Drechsler, když jsme přijeli sbírku vyzvednout. „Děti ve druhé třídě Vám ještě chtějí zahrát a zazpívat, co si pro Vás nacvičili, a školník má dnes dovolenou, ale telefonoval, že přijde pomoci s nakládáním,“ dodává.

Po návštěvě vánocemi a koncertem natěšených dětí dýchající druhé třídy,
ochotné pomoci s nákladem a domluvě s vedením školy na společném partnerském setkání spojeném s návštěvou Vánočního koncertu v divadle v Mostě, se loučíme a za vše děkujeme.

Toto letos jedenáctileté partnerství stvrzené Kmotrovskou smlouvou, je i nadále velmi úspěšné a souběžně s jeho oboustrannou prospěšností vyrostla i pěkná mezilidská přátelství. Ošacení ze sbírky poslouží v předvánoční době sociálně slabým rodinám v charitní službě „Šatník“ v Mostě, Litvínově-Janově, v Oseku a Duchcově.

Brigita Janovská