Za celou dobu konání sbírky obdrželi potřební od zaměstnanců skupiny ORLEN Unipetrol již více než 3,6 milionu korun.

V jedenáctém ročníku sbírky Splněná přání pomohli zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol splnit přání klientům neziskových organizací částkou 252 668 korun. Stejně jako v předchozích letech ORLEN Unipetrol obnos zdvojnásobil, celkově tedy na dobrou věc daruje 505 336 korun. Výtěžek putuje do sedmi neziskových organizací v celkem šesti lokalitách, kde skupina ORLEN Unipetrol působí.

„Děkuji všem našim zaměstnancům, kteří přispěli do sbírky Splněná přání. Díky tomu můžeme společně znovu podpořit naše partnerské neziskové organizace celkovou částkou přes půl milionu a usnadnit jim fungování v dnešní nelehké době. Věřím, že darované finanční prostředky jim pomohou zlepšit kvalitu života jejich klientů,“ řekla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.

Každý zaměstnanec dostal možnost vybrat si, které ze zapojených organizací chce svůj dar věnovat. Mohl si tak zvolit oblast, která je mu blízká a cíleně pomoci. Jelikož v litvínovském Chemparku pracuje více než polovina všech zaměstnanců, nejčastější volbou se již druhý rok po sobě stali klienti Domova pro seniory Naděje Litvínov: „Je příjemné se přesvědčit, že jsou mezi námi lidé, kteří mají velké srdce a nezapomínají na pomoc ostatním. Velmi si vážím všech, kteří se rozhodli podpořit právě náš Domov pro seniory Naděje a zpříjemnit pobyt našim seniorům,“ vzkázala jednatelka domova Petra Havlová.

Komu zaměstnanci ORLEN Unipetrolu splnili přání?
Klientům z domova pro seniory v Litvínově. Celkově se pro ně vybrala částka 138 326 korun. S pomocí příspěvků pořídí odsávačky hlenů, koupací vozíky, drtiče léků a další pomůcky pro imobilní klienty.

Handicapovaným dětem i dospělým v péči Centra Kociánka Brno. Celkově se pro ně vybrala částka 95 176 korun. Dar využijí na nákup pomůcek pro ergoterapii, které umožní klientům s nejtěžším handicapem ovládat počítač pouze zrakem.

Dětem z dětského domova v Kralupech nad Vltavou. Celkově se pro ně vybrala částka 83 626 korun. Finanční prostředky ze sbírky použijí na rekreaci pro děti.

Malým klientům Střediska rané péče v Pardubicích a jejich rodičům. Celkově se pro ně vybrala částka 81 280 korun. Z letošní sbírky zakoupí nové hračky a didaktické pomůcky na podporu vývoje dětí s handicapem, které bude možné zapůjčit v rámci terénní služby.

Lidem se zdravotním postižením v péči spolku Pojďte dál v Neratovicích. Celkově se pro ně vybrala částka 46 576 korun. Výnos ze zaměstnanecké dobročinné sbírky jim pomůže zafinancovat plavecké soustředění klientů i speciální zimní olympiádu ve sjezdovém a běžeckém lyžování.

Studentům skrze Nadaci ORLEN Unipetrol. Celkově se vybrala částka 34 326 korun. Získané finanční prostředky použijí na podporu vzdělávání dětí ze sociálně slabých poměrů, které se potýkají se složitou životní situací.

Handicapovaným klientům organizace Borůvka v Praze. Celkově se pro ně vybrala částka 26 026 korun. Dar bude využit na podporu zaměstnávání lidí s handicapem i podporu pracovního tréninku pro osoby se zdravotním postižením zaměřeného na získání nových dovedností a pracovní praxe.

Tereza Stříbrná - specialista komunikace, ORLEN Unipetrol RPA