Zdi pohádkového zámku na úpatí Krušných hor byly svědky prvního uvedení Beethovenovy 3. symfonie „Eroica“ či Haydnova oratoria Stvoření.

V rámci dlouhodobé spolupráce mezi iniciátorem poštovní propagace zámku, kterým je Českojiřetínský spolek (vydavatel Krušnohorských novin), a teplickým souborem Collegium hortense vznikla myšlenka na další společnou aktivitu.

Trautzlova umělecká společnost, která soubor Collegium hortense zastřešuje, chystá obnovení téměř 200 let staré opery „Der Bergmönch“ (na motivy pověsti o tajemném vládci Krušných hor, který je předobrazem Krakonoše). Autorem hudebního příběhu o hornících, přírodě a
mýtických stvořeních tajemného Krušnohoří je teplický purkmistr Josef Wolfram (1789 – 1839). Opera byla poprvé uvedena v roce 1826. Dočkala se mnoha repríz na předních evropských scénách. Nejúspěšnější bylo provedení v Berlíně roce 1828 při oslavách narozenin pruského krále.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako vydavatel českých poštovních známek rozhodlo o sloučení témat „Jezeří“ a „Hornická krajina
Krušnohoří UNESCO“ do jedné emise. To přivedlo oba spolky k myšlence představit téměř 200 let starou krušnohorskou operu v obnovené premiéře právě na Jezeří. Nastudování a příprava si vyžádají celý rok. Jestliže se vše podaří, mohla by opera dotvořit důstojnou kulisu pro slavnostní představení nové poštovní známky, která má Jezeří i Krušnohoří prestižním způsobem reprezentovat na poštovních zásilkách jak v ČR, tak doslova po celém světě. 

Prostory na zámku pro provedení premiéry znovuoživeného hudebního díla vytipovávali hornojiřetínský starosta Ing. Vladimír Buřt (vpravo) a zastupitel Radek Vrábel (druhý zprava) spolu se zástupci obou spolků - na fotografii zástupci Collegia hortense Mgr. Jan Zástěra (vlevo) a Ing. Jan Matoušek (druhý zleva).

Umělecký vedoucí teplického hudebního souboru Mgr. Jan Zástěra je dirigentem Hudby Hradní stráže Pražského hradu. V listopadu 2019 řídil hudební doprovod národní pouti do Říma. Collegium hortense před několika lety oživilo např. oratorium Saul od oseckého cisterciáka Jakoba Trautzla. Toto dílo Collegium hortense uvedlo v Rechenbergu v září 2019 v rámci II. symbolického propojení Moldavské a Freiberské dráhy.

Jak Trautzlova umělecká společnost, tak Českojiřetínský spolek oslaví v roce 2021 „decennium“, tedy desetiletí své existence. Další společná akce by měla být jednou z vrcholných oslav kulatého jubilea obou spolků.

Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung