Po prázdninách se tak žabky Dáda, Slávek, Emča, Páťa a Olík stanou žáky základní školy a my jim přejeme krásné prízdniny a po nich úspěšné vykročení do školních lavic.

MŠ Kateřinka a město Hora Svaté Kateřiny