Se stavbou plaveckého bazénu v Litvínově se začalo přibližně v roce 1971. Na rohu Ukrajinské a Ruské ulice stavbě ustoupila skupina rodinných domů, kde bylo postaveno jako náhrada za zrušené staré vanové lázně a bývalé letní koupaliště nové moderní plavecké středisko. Sloužit mělo všem občanům, školám, učňovským střediskům i sportovcům po celý rok.

Náklady na stavbu se pohybovaly kolem 31,2 milionu československých korun. Stavba byla řešena jako ocelová konstrukce s vlastní bazénovou halou s bazénem 25 × 12,5 metru v prvním patře objektu. Kapacita zařízení byla 300 návštěvníků. V přízemí byly vybudovány šatny pro návštěvníky, strojovna bazénu s úpravnou vody a výměníková stanice pro ohřev a vytápění objektu. Bazén pojme cca 750 m3 vody a jeho hloubka je od 1 do 3,8 metru. Pro skoky do vody sloužily jedno třímetrové a dvě dvoumetrová prkna.

Stavba byla provedena z prostředků Okresního národního výboru v Mostě, Městského národního výboru v Litvínově, Chemických závodů ČSSP, n. p. Záluží a DVOZ n.p. Záluží.

Provoz plaveckého bazénu byl slavnostně zahájen dne 23. března1973. 

K datu zprovoznění plaveckého bazénu se vztahuje i vznik litvínovského plaveckého klubu. V roce 1972 se sešlo několik nadšenců a milovníků plaveckého sportu, o kterých dnes již můžeme říci, že byli zakládajícími členy plaveckého oddílu v Litvínově. Byli to: Alexandr Bech, Václav Dobeš, Jiří Bláha, Lubomír Kubát a Dezidér Šimko. Téhož roku byl dostaven a uveden do provozu plavecký bazén v Litvínově, ale ještě před jeho dokončením provedli tito nadšenci na litvínovských školách nábor dětí do nově vznikajícího oddílu plavání. Pod jejich vedením se plavci scházeli 3x týdně v městských lázních v Mostě až do otevření „pětadvacítky“ v Litvínově.

Výsledky odchovanců litvínovského plavání jsou výborné a mezi ty nejúspěšnější plavce patřily v 80. letech sestry Jana a Miroslava Krousovy a Andrea Ulrychová, které byly členkami tehdy československé juniorské reprezentace, v 90. letech Martina Šaršová, Miroslav Holenda a Tomáš Křesálek –členové juniorské reprezentace, dále pak Ondřej Fleischmann – člen reprezentace a účastník ME juniorů Malta 2001. Zatím posledním juniorským reprezentantem byl Lukáš Stejskal. Zdroj: Plavecký klub Litvínov – pklitvinov.cz. (luk)