„Zhotoviteli, společnosti Chládek & Tintěra, jsme předali staveniště a práce byly zahájeny. Na staveniště je dopravována těžká technika, začaly demontáže dožilého vybavení tratě,“ informoval ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Podle něj v první fázi zhotovitel demontuje trakční vedení, demontáže pokračují od litvínovského nádraží směrem do Záluží. Postupně bude demontována kolejová trakce, kolejový svršek, zastávky a další staré vybavení. O postupu prací budeme průběžně informovat.

Kolizními místy jsou přestupní terminály - dopravní terminál Litvínov a otočka v Záluží. Zde probíhají zároveň stavby jiných investorů a situace v těchto místech je složitá - pohybují se zde stavební stroje, je zajišťována náhradní autobusová doprava. Přes tyto komplikace probíhají přestupy mezi tramvajemi a autobusy podle plánu. „I přesto žádáme cestující o trpělivost a zvýšenou opatrnost z důvodu vlastní bezpečnosti,“ doplnil Dunovský.

Jiří Holý – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova