Jak ukazuje snímek, pilo se dostatečně, že to ani kontejner nepobral.

Jana Kratinová,
Most